Košík

Dokončenie krok 1

Už som registrovaný!

Fakturačné údaje
Upraviť fakturačné údaje
Dodacia adresa
Použiť ak dodacia a fakturačná adresa sú rovnaké
Pridať adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo Zľava Celkom
 
Výsledná cena

Zvolený spôsob dopravy

Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.
Dokončenie krok 2

Prosím vyberte si dopravu

Pre zadanú adresu sa nenašli žiadne spôsoby dopravy. Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár.

 
Celkom:
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Minimálny nákup v E-SHOPe je 20EUR s DPH!!!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

BATE s.r.o.
Partizánska 8,
911 01 Trenčín
distribučný sklad: M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín

IČO : 36667587
IČ DPH : SK2022236601
registrácia Okresný súd v Trenčíne, Vložka číslo
Vložka číslo:  17000/R


OBJEDNÁVKA
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka, alebo jej časť je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky , cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Všetky informácie o Vašej osobe ktoré uvediete pri nákupe cez náš e-shop budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému.
Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj adresu doručenia.

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba alebo živnostník mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

 • Názov firmy
 • Telefón
 • IČO
 • DIČ
 • Bankové spojenie
  Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

  Za nákup v e-shope môžete platiť niekoľkými spôsobmi. Prevodom z účtu, poštou na dobierku, hotovosťou. Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu.

  Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam? Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na e-shope sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

  E-Shop nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

  Váš súhlas, ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu e-shopu, dávate už pri potvrdení objednávky , s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na stranách.

  STORNO OBJEDNÁVKY
  Storno objednávky zo strany kupujúceho:
  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už

k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

DODACIE PODMIENKY
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu dodania. Ceny Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom resp. cenami uvedenými na internetovom obchode.


MOŽNOSTI PLATIEB:

 • Platba na dobierku
 • Platba zálohovou faktúrou
  · Hotovosť


  Spôsob dodania tovaru:
 • do 50km od Trenčína zabezpečujeme dopravu vlastnými prostriedkami-len pri objednávke nad 100EUR s DPH
 • mimo Trenčína prostredníctvom kuriéra REMAX v súlade s cenovými a prepravnými podmienkami poskytovateľa prepravnej služby

  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA
  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.                                                                                V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy
  Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby tovaru neúmerné. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť. Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

  POSTUP REKLAMÁCIE
  Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
  1. Pošlite nám tovar spolu s vyplneným  formulárom na odstúpenie od zmluvy ktorý stiahnete tu ˇˇˇˇˇˇ

Attachments:

Download this file (Formular na odstupenie od zmluvy.pdf)Formulár na odstúpenie odzmluvy 404 kB

2. Do 48 hodín (v pracovné dni) Vás budeme telefonicky alebo e-mailom kontaktovať o ďalšom postupe.

      Prípadné spory medzi BATE s.r.o a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru tn@soi.sk tel. č. 032/640 01 09 fax č. 032/640 01 08  alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na BATE s.r.o pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 19.2.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Semo
agrocs
Vilmorin

Please publish modules in offcanvas position.